Гвардійська гімназія Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області

 

Структура та органи управління закладу освіти

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

Структурні підрозділи закладу освіти

І ступінь - початкова освіта - 1-4 класи (НУШ за програмою О.Я.Савченко);

ІІ ступінь - базова середня освіта - 5-9 класи.

Безпосереднє управління закладом освіти в межах повноважень, визначених Законом України "Про освіту" та установчими документами цього закладу, здійснює директор гімназії.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу гімназії, що скликаються не менше як 1 раз на рік.

Основним колегіальним органом управління є педагогічна рада. Засідання педагогічної ради провдяться не менше ніж 4 рази на рік.

Органом самоврядування здобувачів освіти є учнівське самоврядування "Держава - це ми".